Schutterij St. Sebastianus Beegden

Welkom op onze website

Op deze website vind U informatie over onze schutterij St. Sebastianusgilde uit Beegden.

 

De herstelwerkzaamheden n.a.v. de wateroverlast zijn afgerond.

De reparatie is mogelijk gemaakt met steun van de burgers van Beegden, Het Nationale Rampenfonds en een bijdrage vanuit de WTS regeling 2021 (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

 

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers. Zonder hun hulp was herstel niet mogelijk geweest.

 

Het seizoen 2023 is inmiddels gestart.

De donateursactie was wederom een succes. Dank aan alle donateurs die ons hebben gesteund!

 

Zaterdag 15 juli organiseren wij weer het jaarlijks Dorpsschieten. Een uitgelezen kans voor iedereen die zelf eens met de grote buks een bolke wil afschieten.

Ook voor de jeugd zijn er schietwedstrijden met de windbuks. Noteer de datum alvast in jullie agenda

 

 

Zie de agenda voor de overige activiteiten van 2023

 

 

 

Welkom bij Schutterij St. Sebastianus Beegden
FJ Design