Schutterij St. Sebastianus Beegden

Welkom op onze website

Op deze website vind U informatie over onze schutterij St. Sebastianusgilde uit Beegden.

 

Nieuwe opzet Koningschieten bij St. Sebastianusgilde: Ook de dames strijden nu mee om de titel


Het jarenlange Koningschieten bij het St. Sebastianusgilde heeft een verfrissende wending genomen. Voorheen een heren-aangelegenheid, opent de gilde nu haar deuren voor dames, die nu ook de kans hebben om de prestigieuze titel "Koning van de schutterij" te bemachtigen. Mocht er een dame de vogel afschieten dan kan zij het komende seizoen deel nemen aan de wedstrijden als "Schutterskoningin"

Traditioneel was het Koningschieten binnen het gilde een evenement waarbij mannelijke leden van het gilde streden om de titel van koning.  Echter, heeft het St. Sebastianusgilde besloten om zijn tradities aan te passen en een meer diverse en open benadering te omarmen.

Deze baanbrekende stap opent de deuren voor vrouwelijke leden om deel te nemen aan het Koningschieten en de kans te krijgen om de felbegeerde titel "Koning van de schutterij" te winnen. Dit markeert niet alleen een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het gilde, maar het onderstreept ook de gelijke vaardigheden en betrokkenheid van vrouwen binnen de schutterijgemeenschap.

 

Daarnaast gaat het gilde nog een stap verder door het uitnodigen van de lokale gemeenschap, ongeacht hun connectie met het gilde, om deel te nemen aan het evenement 

Dit biedt de kans aan alle geïnteresseerden om hun schietvaardigheden te laten zien en te streven naar het Burger-Koningschap. Het Burger Koningschieten versterkt de banden tussen het gilde en de bredere gemeenschap, en draagt bij aan een inclusiever en meer toegankelijk evenement.


Deze nieuwe opzet van het Koningschieten bij St. Sebastianusgilde illustreert niet alleen de evolutie van tradities, maar ook de bereidheid om zich aan te passen aan veranderende tijden. Het verwelkomen van dames en burgers in de wedstrijd om de titel "Koning van de schutterij" getuigt van het belang van diversiteit en gelijkheid, terwijl het Burger Koningschieten een brug slaat tussen het gilde en de bredere gemeenschap. Dit alles draagt bij aan het behoud van de rijke geschiedenis van het gilde. 

 

Deelname van burgers is mogelijk door zich aan te melden via sintsebastianusgilde@gmail.com tot uiterlijk 27 augustus. Er wordt een bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd welke voor aanvang van de wedstrijd ter plekke kan worden voldaan. Vanwege de regelgeving is  een ID bewijs of paspoort verplicht.

Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar

 

 

Herstelwerkzaamheden wateroverlast

 

De herstelwerkzaamheden n.a.v. de wateroverlast zijn afgerond.

De reparatie is mogelijk gemaakt met steun van de burgers van Beegden, Het Nationale Rampenfonds en een bijdrage vanuit de WTS regeling 2021 (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

 

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers. Zonder hun hulp was herstel niet mogelijk geweest.

 

Het seizoen 2023 is inmiddels gestart.

De donateursactie was wederom een succes. Dank aan alle donateurs die ons hebben gesteund!

 

Zaterdag 15 juli organiseren wij weer het jaarlijks Dorpsschieten. Een uitgelezen kans voor iedereen die zelf eens met de grote buks een bolke wil afschieten.

Ook voor de jeugd zijn er schietwedstrijden met de windbuks. Noteer de datum alvast in jullie agenda

 

 

Zie de agenda voor de overige activiteiten van 2023

 

 

 

Welkom bij Schutterij St. Sebastianus Beegden
FJ Design